online: 17

DiệT 100 VIRUS CÓ TRÊN ĐT CỦA BẠN TRỰC TIẾP TRÊN WAP eGiaitri.Net Moi sao chep phai ghi ro nguon Http://eGiaiTri.Net

Hang DT cua ban VD:nokia,samsung..:
nếu muốn diệt virus trên thẻ nhớ điền vào bên dứơi chữ E,diệt virus trong bộ nhớ điền là C:

Xu Ly...


Old school Easter eggs.